Välkommen till våra hemsidor!

Service

a00b2c20300c62ace0fa8b03178ff928

Förköpsservice

01. Informationsregistrering: Servicepersonalen registrerar noggrant dina behov;

02. Lösningsförslag: Vi kommer att föreslå lösningar skräddarsydda efter dina behov;

03. Dataförtydligande: Produktdata kommer att listas efter att planen har klargjorts;

04. Schemadesign: Våra tekniker utformar produktschemat åt dig baserat på datalistan;

05. Planens slutförande: Planen slutfördes efter ytterligare kommunikation.

Återförsäljningstjänst

01. Frisläppande av produktionsorder: produktionsorder utfärdad enligt specifikationen som definieras i försäljningskontraktet;

02. Produktionsplanering: produktion startade i verkstaden efter tekniskt förtydligande;

03. Kvalitetsinspektion: QC-avdelningen inspekterar produkten enligt kontraktet och företagets standarder;

04. Lagring av färdiga produkter: Färdiga produkter kommer att lagras korrekt efter inspektion och kvalificering;

05. Balansbetalning: balansbetalningen godkänd före leverans;

06. Leverans av varor: transport- eller fraktinformation som skickas till kunden efter leverans;

07. Installation och driftsättning: installation och driftsättning på plats av anläggningen;

08. Kundacceptans: Acceptans på plats av användaren;

09. Orderarkivering: beställningen och relevanta data kommer att arkiveras korrekt för eftermarknadsservice.

8cda8a7fb11d5d442332b9f8da222d6b
162dc0ddaacebeb2508518caf14c97e4

Service efter försäljning

01. Rapportregistrering: Eftermarknadsmottagningen kommer att registrera reparationsrapporten i detalj, för att lösa problem på ett allsidigt sätt;

02. Telefonvägledning: Vår tekniker ger en första guide via telefon eller videosamtal;

03. Service på plats: Vid behov kan vi ordna underhållsservice på plats under garantiperioden;

04. Produktåterkallelse: Produkten kommer att återkallas till fabriken för reparation när reparation på plats inte kan lösa problemet;

05. Servicejournal: Informationen om varje produkt och underhållsjournalen kommer att föras av eftermarknadscentret för teknisk förbättring och bättre service.